– Kirkepåsken blir langt på vei digital. Men det vil også være åpen kirke noen steder, sier prost Geirulf Grødem. – Kirkepåsken blir langt på vei digital. Men det vil også være åpen kirke noen steder, sier prost Geirulf Grødem. Foto: Cecilie Nilsen

Slik blir kirkepåsken i Lister