Må utbedre broer og kaier for 4,7 millioner

  • Broen til Bringsjordneset har så store skader at den må nedgraderes. Politikerne må trolig ta stilling til om det skal bygges ny.