– Både «Kjør me ved» og NMK har vært en stor del av livet mitt det siste halve året, forteller Anne Beth Mål Arntzen.

Prosjektet «Kjør me ved» er et forebyggende arbeid rettet mot ungdom og trafikksikkerhet i Kvinesdal kommune. I juni valgte styringsgruppen et filmproduksjonselskap til å lage en film i det holdningsskapende arbeidet. Filmen hadde premiere i oktober.

MED PÅ PROSJEKTET har ungdommer deltatt og fortalt om en farlig kjørekultur. For Arntzens del var det en status på Facebook som førte henne til «Kjør me ved».

Det er veldig vanlig at folk varsler om kontrollene på sosiale medier, og det er en ting som irriterer meg.

– Det var en dag det hadde vært storkontroll. Det er veldig vanlig at folk varsler om kontrollene på sosiale medier, og det er en ting som irriterer meg. Til vanlig tenker jeg at de får styre med sitt. Jeg mener mitt, men jeg trenger ikke å si det. Men denne gang satte jeg meg ned og begynte å skrive på statusen. Jeg vet ikke hvor lang tid jeg brukte, men jeg brukte ganske lang tid. Så publiserte jeg det, og da tok det av.

Deretter ble hun satt i kontakt med kommunepsykologen, en av lederne av fokusgruppen, som ville ha Arntzen med på prosjektet.

– Så har veien egentlig bare gått etter det. Jeg har jo vært med i denne fokusgruppen, så vi har sittet og diskutert sent og tidlig om forskjellige sider ved kjørekulturen og hvordan man skulle sette i gang prosjektet.

– Hvordan har du opplevd å være med i gruppen og ha disse samtalene og refleksjonene?

– Jeg synes det har vært veldig interessant, og jeg har også vært med bak prosjektet og filmingen, noe som har vært lærerikt og interessant å se hvordan det fungerer. Men det som har gjort størst inntrykk var da jeg stod på Kick-off og oppfordret ungdom til å bli med. Jeg sa at vi ønsket at de skulle ta oss med dem i bilene sine. Og det så jeg på som den største utfordringen. For jeg kjenner jo mange av disse guttene og vet at det ikke var en selvfølge at de skulle bli med på dette. Men jeg opplever at når man legger premissene på deres nivå og sier at her har de en mulighet, går det av seg selv. Man må bare legge premissene på rett plass.

Kvinesdal har alltid vært kjent for at det har vært mye galmannskjøring, og sånn har det vært i mange Herrens år.

– Men hva har ditt inntrykk av kjørekulturen vært?

– Det er litt vanskelig å svare på, men jeg synes den blir fint beskrevet på filmen. Kvinesdal har alltid vært kjent for at det har vært mye galmannskjøring, og sånn har det vært i mange Herrens år, forteller hun.

Hvorvidt kjørekulturen har blitt bedre i dag er vanskelig å svare på, tilføyer Arntzen.

– Men det man ser, spesielt på disse guttene som er med på dette, er at de har begynt å tenkte litt. Og det er som de sier: selv om de ikke nødvendigvis har blitt bedre umiddelbart til å kjøre slik de skulle ønske, så reflekterer og reagerer de selv. Og det har vært litt av min tanke også med det jeg har skrevet; å øke bevisstheten og en større forståelse.

SOSIALE MEDIER har hatt en stor plass hos Arntzen, med Instagram, blogg og Snapchat, hvor hun har kunnet legge ut om stort og smått.

– Hva er det som engasjerer deg?

– At det jeg gjør skaper reaksjoner og får folk til å tenke. Det er jo i hovedsak andre mennesker og deres holdninger, handlinger og meninger som engasjerer. Dernest er det tilbakemeldingene, reaksjonene og diskusjonene. Opplevelsen av at andre bryr seg og at de ønsker å diskutere, eller at de setter pris på at noen tar til ordet - det driver meg videre. Vi har alle en stemme og jeg har valgt å skrike relativt høyt - fordi jeg vet at det nytter, forteller Anne Beth Mål Arntzen.

Folk som varsler om kontroller langs veien er noe som irriterer Anne Beth Mål Arntzen. Det siste halve året har prosjektet «Kjør me ved» opptatt henne i bygda. Foto: Malene Sørensen Lundberg