–  Plan- og bygningsloven er grunnleggende for all arealforvaltning i Norge, skriver Naturvernforbundet i Agder. – Plan- og bygningsloven er grunnleggende for all arealforvaltning i Norge, skriver Naturvernforbundet i Agder. Foto: Åse Astri Bakka

Ber statsråden om avklaring