Det kom fram da fylkestinget i Vest-Agder tirsdag behandlet Sørlandet sykehus HF sin Utviklingsplan 2030. ## Høringsuttalelse

Her skulle politikerne gi sin høringsuttalelse til tre skisserte alternativer; at man beholder tre somatiske sykehus som i dag, at man går for en modell med ett hovedsykehus med ett eller flere mindre sykehus eller om man kun skal ha ett sykehus på Sørlandet.

Sykehusforetakets prosjektleder Per Torgersen ga allerede i februar en foreløpig anbefaling om å gå for det siste alternativet, at det bare skal være ett sykehus på Sørlandet i fremtiden.

I forrige uke gikk Torgersen ut i media og sa at han mente politikerne som vil ha tre sykehus på Sørlandet i fremtiden er ekstremt dristige og bedriver risikosport.

– Provosert

Dette var uttalelser som regelrett ble hudflettet i tirsdagens fylkestingsmøte.

– Dette er med respekt å melde en veldig dårlig måte å håndtere en slik sak på. Det er mye bedre å ikke komme med konklusjoner før etter at høringene er klar, sa Anne Margrethe Larsen (V) fra Flekkefjord.

Senterpartiets Sigmund Oksefjell fra Kvinesdal var ikke nådig i sin kritikk av Torgersens fremgangsmåte.

– Jeg pleier ikke å bli provosert. Men da Torgersen gikk ut med at hvis ikke politikerne valgte alternativet med ett sykehus, så drev vi med risikosport, da ble jeg provosert. Jeg ble rett og slett irritert. Kanskje det er risikosport å leve? Det meste er egentlig risikosport. Men jeg er helt overbevist om at det å legge til rette for tre sykehus er det beste og det lureste vi kan gjøre for alle, sa Oksefjell.

Enstemmige

Fylkespolitikerne var enstemmige i sin uttalelse om å bevare dagens sykehusstruktur med tre sykehus under Sørlandet sykehus HF; i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal. Dette var på ingen måte uventet, etter at fylkesutvalget i forrige uke kom med sin enstemmige innstilling om det samme.

Fylkespolitikerne var tirsdag svært opptatt av viktigheten av at det var enstemmighet rundt saken.

– Det er gledelig at man har kommet til enighet om en sak som dette. Vi vil utvikle sykehusene i landsdelen på en måte som tjener befolkningen i aust og vest på en best mulig måte. Dette er tydelig tale, og vi må forvente at en enstemmig uttalelse fra fylkeskommunen blir tillagt betydelig vekt, sa saksordfører og fylkesvaraordfører Thore Westermoen (KrF) fra talerstolen.

– Juvelen

Vidar Kleppe (Demokratene) var klar i sin tale:– Flekkefjord sykehus er juvelen i sykehusstrukturen på Sørlandet. Nå gjør vi jobben litt enklere for sykehusdirektør Jan Roger Olsen. Hvis han ikke velger driftsmodellen vi går for, bør han ta sin hatt og gå, sa Kleppe.

Høyre satt lenge på gjerdet før de flagget sitt standpunkt i sykehussaken. Dette fikk de en viss kritikk for i tirsdagens debatt.

– Vi har valgt å kjøre grundige prosesser internt i partiet før saken skulle opp til politisk behandling. Og det er først nå den behandles politisk. Vi slår ring rundt sykehusene slik de er lokalisert i dag. Sykehuset i Flekkefjord skal bestå, og for at det skal ha fødetilbud må det også være tilbud om kirurgi. På Sørlandet skal vi ha tre sykehus med ulikt innhold. Hvert sykehus må utvikle sin egenart og sin spesialitet. På den måten sikrer vi Agders befolkning et best mulig helsetilbud, sa Sally Vennesland (H).