Skal ta stilling til hvilke møter som kan sendes direkte

foto