Fortsatt variasjoner i leveringstiden på nye kjøretøy