– Har opplevd en bedring av det politiske klimaet

foto