Farsund kommune har fått inn ni søknader på stillingen som avdelingsleder ved enhet for Aktivitet og Mestring.

Enheten har ansvar for å yte tjenester til personer som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming trenger bistand til å utføre dagliglivets gjøremål. Enheten har ifølge kommunens hjemmeside et stort fokus på velferdsteknologi.

Her kommer det også fram at enheten leverer følgende tjenester:

 • Lista Aktivitetshus – Dagaktivitet for personer med utviklingshemning og personer med sammensatte funksjonsvansker.

 • Avlastningsinstitusjonen Byggeklossen, som gir avlastning til foreldre med funksjonshemmede barn og unge.

 • Minde bofellesskap med heldøgnbasert bo-tjeneste, som Praktisk bistand med opplæring, Praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet.

 • Praktisk bistand med opplæring og veiledning, tjeneste til hjemmeboende.

 • Individuell plan – personer med behov for langvarige koordinerte, offentlige tjenester.

Seks av søkerne har Farsund som bosted. De tre øvrige bor i Arendal, Kristiansand og Sola.

Her er søkerlisten:

 • Dorin Nicodemus (51), tolk, Arendal

 • Christian Fugletveit Kvitt (34), tilkallingsvikar miljøterapeut, Kristiansand

 • Tommy Høyland (39), sykepleier, Farsund

 • Carina Bang (36), sykepleier, Farsund

 • Tanja Marie Andreassen (48), sykepleier, Farsund

 • Ann Beate Meberg Tangeraas (38), vernepleier, Farsund

 • Anne-Lise Aagedal (58), virksomhetsleder Stokka-barnehagene, Sola

 • Rico Grohmann (47), SFO-leder, Farsund

 • Karoline Ebersten (35), konstituert mottaksleder, Farsund