– Dette er utrolig trist og veldig smertefullt. Alle skjønner at ting må gjøres. Men hva slags virkelighet vi får i morgen, det er det få av oss som er sikre på, sier Jan Broder Dahl.

Han er leder av den grafiske klubben i mediehuset Lister – tidligere Farsunds Avis.– Vi hadde aldri sett for oss så voldsomme nedskjæringer. Alle er helt lamslått av det som skjer. Akkurat nå er det hele litt virkelighetsfjernt, sier Dahl.

Klubbleder for Parat – foreningen til flest av dem som nå rammes av kuttene i den lokale mediebedriften, Randi Belland, er enig.

– Dette er dramatisk for våre medlemmer. Flere av de funksjonene de ivaretar i bedriften i dag fjernes helt fra bedriften og overføres til konsernet. Vi er usikre på om de som har besluttet dette; ledelsen og våre eiere forstår rekkevidden og konsekvensen av det som nå skjer, sier Belland.

Flertallet av Parat-medlemmene er dessuten kvinner.

– At kvinnearbeidsplasser fjernes på denne måten syns jeg er ekstra trist. Noen av dem har jobbet i bedriften i over 30 år. Det er ingen selvfølge at finner seg noe nytt å gjøre, sier klubblederen.

Også redaksjonen rammes av kuttene – om enn ikke så hardt som andre avdelinger. Redaksjonsklubbens leder Bjørn Hoel er i tillegg til det rent faglige også opptatt av at de gjenværende ansatte mister et sosialt fellesskap på jobb.

– Det er en konsekvens av dette som kanskje er litt undervurdert, sier Hoel.

Halvannet årsverk forsvinner fra redaksjonen. Klubblederen frykter at det vil gå ut over mediehusets produkter på papir og nett.

– Vi lurer på om vi klarer å opprettholde det tilbudet vi ønsker å gi våre lesere. Vi har ambisjoner om å være en regionavis for Lister. Den må kanskje justeres nå, undrer Bjørn Hoel.

Han tar også til orde for at avisledelsen nå må sørge for å gi så romslige sluttpakker som mulig.

– Sluttpakketilbudet som er lagt fram er bra, men det er en fattig trøst for dem som mister jobben, påpeker han.