Hausvik pekes ut til produksjon av havvindmøller

foto
Konsernsjef i Agder Energi, Steffen Syvertsen, mener landsdelen har alle forutsetninger for å bli et tyngdepunkt i havvindindustrien. Foto: Agder Energi