Deltok på et av arbeidsmøtene

  • Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik FOTO: Mona Wikøren