Treet vant fram som kommunevåpen

  • Ordførerne Jan Kristensen (H) i Lyngdal og Reidun Bakken (KrF) i Audnedal viser fram det nye kommunevåpenet.