– I vedtektene står det blant annet i punkt 7 at sentralen lokaliseres til Herredshuset Vanse, sier Finn Andersen. – I vedtektene står det blant annet i punkt 7 at sentralen lokaliseres til Herredshuset Vanse, sier Finn Andersen. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Mener vedtektene ikke overholdes