Sol-Mateo Barrios (11), Øystein Amdam (leder), Torbjørn Rafoss Dunsæd (10) og Timo Hjallen Olling (13) var blant de som koste seg på tur. Sol-Mateo Barrios (11), Øystein Amdam (leder), Torbjørn Rafoss Dunsæd (10) og Timo Hjallen Olling (13) var blant de som koste seg på tur. Foto: Olav Hoel

På forskningstokt i Farsund