Loshavn 28 (Gnr 2, bnr 122) i Farsund er solgt for 8,8 millioner kroner fra Alcoa Norway Ans til Rasmussen Eiendom As. Loshavn 28 (Gnr 2, bnr 122) i Farsund er solgt for 8,8 millioner kroner fra Alcoa Norway Ans til Rasmussen Eiendom As. Foto: André Martinsen, Hjort Media AS

Kvittet seg med eiendommer for 16 millioner