Den unge villmannskjøreren kjørte blant annet i motsatt kjørefelt – på andre siden av midtdeleren – i Fardalsbakken, fremgår det av tiltale og dommen som nylig ble avsagt i Kristiansand tingrett.

Det var om kvelden torsdag 9. januar ble 23-åringens bil stoppet for en politikontroll på E39. Etter å ha stoppet på politiets signal, kjørte han brått fra stedet før politibetjenten rakk å kontrollere ham.

Ifølge dommen holdt han høy hastighet med politiet etter seg inntil han måtte stoppe i en blindvei. Både 23-åringen og passasjerene i bilen løp fra stedet, men ble etter hvert innhentet av to politibetjenter som var i hælene på dem.

Dommen omfatter også kjøring som ikke var tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, slik veitrafikkloven krever. Blant annet holdt 23-åringen for høy fart etter forholdene. I Fardalsbakken var han som nevnt over i andre kjørefelt. Motgående kjøretøy måtte bremse kraftig ned for å unngå kollisjon.

Kristiansand tingrett har dømt 23-åringen til fengsel i 30 dager med en prøvetid på to år, samt en bot på 8.000 kroner, subsidiært 12 dagers fengsel. Villmannskjøreren må også belage seg på å være uten lappen et halvt år. Straffen er i tråd med påtalemyndighetens forslag.

I retten avga Konsmo-mannen en uforbeholden tilståelse. Retten mener denne tilståelsen styrkes av de øvrige bevisene i saken. Den er avgjort ved såkalt tilståelsesdom.

23-åringen er tidligere ustraffet, men fikk en bot for et trafikalt forhold i 2011. Det er vektlagt i skjerpende retning ved straffeutmålingen. Hans uforbeholdne tilståelse i saken er vektlagt som formildende.

I tillegg til villmannskjøringen omfatter dommen også bruk av hasj, samt besittelse av to kniver, to knokjern og en sprettert. Disse ble beslaglagt i forbindelse med en ransaking i mannens bopel i Konsmo ved pågripelsen av ham. Våpnene er nå inndratt.