Fylkesmannen har bedt kommunene i Agder om å videreføre eksisterende turnusplasser for fysioterapeuter, eventuelt vurdere å opprette nye. Og for de som ikke ser seg i stand til å ha turnuskandidat, ble det bedt om en kort begrunnelse.

Kvinesdal kommune faller inn under siste punkt.

– Kvinesdal kommune har per i dag ikke turnus for fysioterapitjenesten. Det er ikke noe vi har tenkt å starte opp igjen med per i dag. Vi avviklet turnus stillingen i 2015 etter dialog med fylkesmannen. Tilbakemeldingene den gang var at Kvinesdal over så mange år hadde tatt i mot turnus at det var problemfritt om vi fra nå ikke lengre oppretthold turnusen, forklarer enhetsleder Torhild Kvinlaug ved Åpen omsorg og rehabilitering i Kvinesdal kommune.

Grunnlaget for avgjørelsen var stabilitet i fysioterapigruppen.