Boka omhandler unge, ugifte kvinner som emigrerte fra Agder-fylkene til New York etter andre verdenskrig. Flere av kvinnene som er intervjuet, og som vil være sentrale i boka, kommer fra Kvinesdal kommune.

Bokprosjektet har en total kostnad på 270.000 kroner, og tilskuddet er godt innenfor 20 prosent av dette.

I formannskapets vedtak lyder det at tilskuddet belastes av Næringsfondets markedsføringsmidler. Det overføres når Kvinesdal kommune har mottatt fem eksemplarer av boka. Kommunen ønsker også å kjøpe ti eksemplarer til rabattert pris av boken når den er ferdig.