Teknisk utvalg anbefaler lavere fart

I et møte 10. oktober behandlet teknisk utvalg i Farsund kommune en referatsak angående et brev vedrørende usikker skolevei ved Øyvollsund bro.

Brevet var sendt av Even Bjørnestad med flere.

Les hele saken med abonnement