Vil ha lengre tog – foreslår nye kryssingsspor

Snartemo stasjon har et av kryssingssporene langs Sørlandsbanen der gods- og passasjertog kan møtes. Jernbanedirektoratet foreslår at det må bygges to nye kryssingsspor hvor tog på over 450 meter kan møtes.

Rune Hauan

For å øke gods- og passasjertrafikken med tog mellom Kristiansand og Stavanger, må det bygges minst to nye kryssingsspor på Sørlandsbanen som gjør det mulig for tog på over 450 meter kan passere hverandre.

Les hele saken med abonnement