Vil ha lengre tog – foreslår nye kryssingsspor

Snartemo stasjon har et av kryssingssporene langs Sørlandsbanen der gods- og passasjertog kan møtes. Jernbanedirektoratet foreslår at det må bygges to nye kryssingsspor hvor tog på over 450 meter kan møtes.

Rune Hauan

For å øke gods- og passasjertrafikken med tog mellom Kristiansand og Stavanger, må det bygges minst to nye kryssingsspor på Sørlandsbanen som gjør det mulig for tog på over 450 meter kan passere hverandre.

  • Torrey Enoksen

Les hele saken med abonnement