Flyttet Olsokgudstjenesten inn på skolehuset

foto