Sykehus over hele landet går i minus og varsler store kutt. Dårligere behandlingstilbud og lengre ventetid kan bli noen av konsekvensene.

– Vi må nok vente relativt stramme rammer framover i mange, mange år. Kanskje er dette en permanent situasjon, sier professor i helseledelse og helseøkonomi Terje Hagen ved Universitetet i Oslo til NRK.

Helseforetakene i Norge går mot milliardunderskudd og må spare flere millioner neste år. Flere av helseforetakene sier til NRK at vikarbruk er blant de første tingene som det vil kuttes i.

Lav bemanning og behov for innleide vikarer har vært noe som i flere år har bydd på økonomiske problemer for sykehusene. I 2021 brukte helsetjenestene 2,5 milliarder kroner på vikarer.

Kutt i vikarbruk og lavere rekruttering vil blant annet føre til kutt i den planlagte aktiviteten, altså operasjoner og behandlinger som ikke er akutte.

– Konsekvensen av dette er at det blir lengre ventetid for en del pasienter og diagnoser, sier Hagen.

(©NTB)