Vil sette av arealer til kanal mellom Kvavik og Rosfjorden

foto