Krever gjennomgang av retningslinjene for brøyting og strøing

foto