– Det trengs mer tid til å utrede ulike alternativer

foto