Selv om Kvinesdal kommune i utgangspunktet var positive til å starte opp en prosess med å endre verneformen på Knaben fra landskapsvernområde til nasjonalpark i 2018, ser det ut til at Miljødirektoratet finner en annen lokalisasjon. Selv om Kvinesdal kommune i utgangspunktet var positive til å starte opp en prosess med å endre verneformen på Knaben fra landskapsvernområde til nasjonalpark i 2018, ser det ut til at Miljødirektoratet finner en annen lokalisasjon. Foto: privat

Ser vekk fra Knaben som nasjonalpark