Prøveprosjektet med statlig finansiering av omsorgstjenestene i Lyngdal starter opp 1. oktober i år Prøveprosjektet med statlig finansiering av omsorgstjenestene i Lyngdal starter opp 1. oktober i år Foto: Tom Arild Støle

Følger departementets anbefaling