Agnes Berntsen har overtatt samtlige aksjer i Utsikten Holding og dermed Utsikten Hotell. Agnes Berntsen har overtatt samtlige aksjer i Utsikten Holding og dermed Utsikten Hotell. Foto: Torrey Enoksen

Overtar alle aksjene ved Utsikten Hotell