– Jeg gleder meg til å ta fatt på ny jobb, sier Grimsby, som var en av 14 søkere til denne jobben. Han tiltrer i stillingen 1. mars 2019.

I dag arbeider Grimsby som HR Manager for Cameron, som er et oljeserviceselskap. Han har i flere år også vært HR-ansvarlig ved GE Healthcare/ Lindesnes Fabrikker, tidligere Nycomed. Siden han bor i Farsund har disse arbeidsforholdene medført mye pendling/ reising.

– Levd i en bag

– Jeg har i mange år nærmest levd i en bag, så det skal bli godt med mindre reising. Med jobb i Kvinesdal kan jeg reise hjem hver dag. For tiden har jeg et lite krypinn her i Kristiansand, hvor jeg gjerne overnatter noen dager per uke, sier den påtroppende personalsjefen i Kvinesdal kommune.

Han påpeker at han synes Cameron er en veldig fin arbeidsplass.

– Det er ikke det det går på. Men nå har jeg jobbet i Kristiansand i drøyt seks år. Før det pendlet jeg til Lindesnes i en årrekke. Men ting endrer seg. Nå er jeg kommet til et punkt der jeg ønsker mer tid hjemme. Da får jeg også mer tid til å gjøre andre ting. Når det dukket opp en slik interessant jobb så ville jeg prøve dette, sier den nå 55 år gamle Rune Grimsby.

Aldri i det offentlige

Han understreker at han aldri har jobbet i det offentlige, kanskje bortsett fra tiden da han tok befalsutdanningen på 90-tallet.

– Men det begynner å bli en del år siden, og mye har sikkert endret seg, antar Grimsby. Selv om denne stillingen er i det offentlige, tror han at mye av jobben vil være den samme. Men samtidig vil han måtte sette seg inn i forhold som krav om offentlighet, politiske vedtak som blir gjort og slike ting.

I tillegg til utdannelsen fra befalskolen har han mastergrad fra BI i HR-strategi, som han tok så sent som i 2014.

Til orientering så brukes begrepet HR gjerne i det private arbeidslivet, mens det heter personalsjef i det offentlige. Men det er i praksis det samme. Å være HR-ansvarlig (human resources) innebærer å være et bindeledd mellom de ansatte og bedriften. For eksempel å følge opp ansatte som må slutte på grunn av krav til nedbemanninger, eller omvendt.

– Hva er dine sterke sider?

– Jeg har lang erfaring på dette feltet. Samtidig tror jeg at jeg har en god evne til å snakke med folk, sier han.

Jeg har lang erfaring på dette feltet.

14 søkere

Rune Grimsby var altså en av åtte menn og seks kvinner som søkte jobben som personalsjef i Kvinesdal kommune.

Av de tilsammen 14 søkerne var ti bosatt i Lister-regionen; fem i Kvinesdal, to i Flekkefjord, to i Farsund og en i Lyngdal. En av søkerne fikk også gjennomslag for at kandidaturet ikke offentliggjøres.

– På den måten er det også en forskjell i forhold til det private. Der ville man aldri offentliggjort søkerlisten, skyter Grimsby inn.

Rune Grimsby vil være HR-ansvarlig for 630 ansatte i Kvinesdal kommune. Det tilsvarer 485 årsverk (per 2017), fordelt på 16 tjenesteenheter, får avisen opplyst fra Servicekontoret i Kvinesdal.

– Det er omtrent det samme antallet som på de andre stedene jeg har vært HR-sjef/ personalsjef, sier Grimsby.

Det er omtrent det samme antallet som på de andre stedene jeg har vært HR-sjef