Kommunene og Nav har igangsatt en hasteavtale om midlertidig kanal for å øke tilgangen på sosiale tjenester ved Nav-kontorene. Kommunene og Nav har igangsatt en hasteavtale om midlertidig kanal for å øke tilgangen på sosiale tjenester ved Nav-kontorene. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Tar grep for å øke tilgjengeligheten

Nav åpner en midlertidig kanal for brukere av sosiale tjenester. Det er et hastetiltak for å øke tilgjengeligheten til sosiale tjenester i Nav-kontoret.

Tilsvarende dialogmulighet har vært tilgjengelig for statlige brukere siden 2015, opplyser Nav i en Databehandleravtale med Kvinesdal kommune. Den samme avtalen er sendt til hele landets kommuner.

– For å gi brukerne av kommunale tjenester en utvidet mulighet til å komme i kontakt med NAV-kontoret, i den pågående pandemien, besluttet NAV ved Arbeids- og tjenesteavdelingen å ta i bruk en ekstra funksjonalitet for «Skriv til oss» i personoversikten i Modia, skriver direktør Kjell Hugvik og seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien ved Arbeids- og tjenesteavdelingen i Nav.

Frem til 30. juni

Løsningen er allerede satt i drift, men skal være midlertidig.

Ifølge Hugvik og Grundtjernlien er den foreløpige driftsdatoen satt til og med 30. juni 2020, men med mulighet for forlengelse og eventuelle utvidelser ved behov.

– Løsningen er per i dag slik at den må settes i drift for alle kommuner samtidig. Det er ikke mulig med individuell aktivering eller deaktivering for enkeltkommuner.

Modia er en statlig løsning, men for denne løsningen vil det være kommunen som vil være behandlingsansvarlig for personopplysninger knyttet til tjenester etter sosialtjenesteloven. Arbeids- og velferdsdirektoratet vil behandle opplysninger på vegne av kommunen og vil derfor være kommunens databehandler.