Men mange sitter hjemme med gaver fra året før eller som ikke blir brukt, påpeker Nystad.

Og derav opplyser han at de ønsker å starte med gavebytting fra november på hotellet i Kvinesdal. Ifølge Nystad kommer de til å oppfordre gjestene sine til å levere inn det de eventuelt ikke skulle ville ha.

– Jeg tror det blir en kul greie at man kan mikse gaver og kjenne givergleden av å inkludere andre. Det er så mye snakk om delingsøkonomi. Hvorfor ikke fordele pakkene sine da, som andre kan ha bruk for?

På gavene som kommer inn kan det skrives på alder og kjønn; «Barn, jente, 0–3 år», slik at presangene kommer til best egnet mottaker.

Opplegget starter 19. november, opplyser Nystad, og holdes hver søndag frem til jul.

– Ideen stammer egentlig fra USA, og noe som Choice hotel hadde hvor de brukte et juletre. Ingen har det her i området. Men muligheten er her, og hvorfor ikke?

De resterende gavene som blir liggende igjen, blir utdelt til trengende. Nystad oppfordrer lesere som er interesserte i å gi videre til å ta kontakt.

– Det er mange trengende. Det kan sendes videre, gis til barneavdelingen på sykehuset, barnehage og mye mer, påpeker han.

De resterende gavene som blir liggende igjen blir utdelt til trengende, opplyser Per-Kristian Nystad. Foto: Malene Sørensen Lundberg