Hans Fredrik Grøvan blir ikke å se på Stortinget etter valget i 2021. Hans Fredrik Grøvan blir ikke å se på Stortinget etter valget i 2021. Foto: Mona Wikøren

Grøvan ikke på stortingslisten