Eva Marie Jansen synes det var fint å komme ned i bunkersen Eva Marie Jansen synes det var fint å komme ned i bunkersen Foto: Olav Hoel

– Ikke så skummelt som jeg hadde trodd