61-åringen fra Farsund kjørte ut av danskeferja til tollen i Kristiansand med promille i blodet. Nå er han dømt til 15 dagers betinget fengsel.

Dommen som nylig ble avsagt i Lister tingrett innebærer også at farsundsmannen må betale en bot på 50.000 kroner. Og han blir forgjenger i ett år. Han må avlegge full ny førerprøve om han vil ha «lappen» igjen. Straffen er som foreslått av påtalemyndigheten – med unntak av botens størrelse. Den er 10.000 kroner lavere enn forslaget.

I tingretten avga 61-åringen en uforbeholden tilståelse og samtykket til avgjørelse ved tilståelsesdom.

Utåndingsprøve av siktede tatt en halv time etter kjøringen viste en alkoholkonsentrasjon på 0,29 milligram pr. liter luft. Det tilsvarer en promille på 0,58. Ifølge politimennene som tok ham luktet han alkohol og var rødsprengt i ansiktet.