Legger ned karbotermisk prestisjeprosjekt

  • Direktør i Alcoa Norway, Kai Rune Heggland, vedgår at pilotprosjektet med karbotermisk aluminiumsproduksjon legges ned.
    1/2