– Vi diskriminerer ingen når det gjelder deltakelse på våre arrangementer. Alle er velkommen og ingen blir holdt utenfor, sier styreleder i Kvinesdal bedehus, Knut Brattgjerd. – Vi diskriminerer ingen når det gjelder deltakelse på våre arrangementer. Alle er velkommen og ingen blir holdt utenfor, sier styreleder i Kvinesdal bedehus, Knut Brattgjerd. Foto: Torrey Enoksen

Bedehus mener vedtak er uproblematisk - det skuffer politiker