Med det nye tilleggsfirmaet skal han nå ut til et helt europeisk marked.

Kjell Eivind Stokkeland har drevet trebedriften gjennom tre tiår. Der produseres i dag leker, hobbygjenstander og benker, for å nevne noe. Med datastyrte CNC-maskiner formes og skjæres det ut tregjenstander.

Men det nye nå, er at de på Storekvina skal montere sammen nettopp disse selvstyrte maskinene, og selge disse på det europeiske markedet.

Med montering og salg av CNC-maskiner etter nyttår, ekspanderer Trestokken AS med nytt tilleggsfirma. Foto: Torrey Enoksen

Dataundervisning

Det er sammen med firmaet Legacy Woodworking i Utah at de har kommet frem til dette.

– Vi har lenge planlagt å selge maskinene herfra. De som vi kjøper dem av i Amerika har en hel serie med forskjellige typer, og vi vil selge alle disse maskinene. Og i tillegg til å selge dem, bygger vi nå klasserom for dataundervisning. Her vil vi kunne undervise for videregående skole, bedrifter og folk som vil kjøpe seg en hobbymaskin selv, forklarer Stokkeland.

Ved siden av klasserommet blir det et demonstrasjonsrom, med vinduer mellom hvor maskinprosessen kan observeres og kjøres fra.

– Det stilige at vi nå skal begynne med montering av maskiner. Legacy vil flytte monteringen av maskinene for det europeiske markedet her. Mange av komponentene er europeiske, så en del ting blir enklere.

På Trestokken Snekkerverksted AS produseres det i dag leker, hobbygjenstander og benker, for å nevne noe. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Kortere avstand

I januar blir den første maskinen satt sammen på verkstedet i Storekvina. Stokkeland anslår at de bruker omlag to-tre uker for å lage én maskin.

– Hvorfor ønsker Legacy Woodworking å inngå dette samarbeidet?

– Det er for å bli sterkere på det europeiske markedet. Det vil også lette transporten av maskinene, for de er vanskelige å transportere når de er ferdig montert. Avstanden blir kortere, forklarer han.

Stokkeland tror også på et voksende marked for CNC-maskiner.

– Hvor mye investering legger du i dette?

– Vi bygger opp et nytt firma på det. Det som blir spennende er at når folk kommer hit for å lære, vil de kunne se dem i daglig bruk i en trevarebedrift også.

I januar blir den første maskinen satt sammen på verkstedet i Storekvina, opplyser Kjell Eivind Stokkeland. Foto: Malene Sørensen Lundberg