– Klagebehandlingen oppleves som lite reell dersom bygget allerede er revet

foto