– Vi må snakke mer med folkene man er valgt inn for å tjene