– Flere steder blir det en økning av tjenestetilbudet

foto