Kaller inn til ekstraordinært møte om barnehage-kjøp

foto