Energikommisjonen: Det haster å få fart på kraftutbyggingen

foto