Sa ja til utredning av 300 meter høy test-turbin

foto