Det viser de ferske lesertallene fra Kantar som er offentliggjort på nettsidene til Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

12 prosents økning

I fjerde kvartal av 2022 er Lister24 registrert med 9.719 daglige, digitale lesere. Det er en økning på rundt 12 prosent - og rundt 1.039 lesere daglig fra samme måling i fjor. Dette er samme tendens som man også har sett når opplagstallene har blitt presentert.

Lister24 er nå også det mest leste lokale nyhetsnettstedet på Sørlandet, og har siden samme måling i fjor på denne tiden passert Avisen Agder digitalt. Agder har det siste året hatt et fall blant sine digitale lesere - fra 9.352 til nå 8.748 daglige lesere digitalt.

Også Lindesnes i Mandal, som er tredje største digitale, lokale nettsted på Sørlandet, opplever fall i lesertallene. De har nå 8.204 daglige lesere digitalt - mot 8.652 på samme tid i fjor.

1.950 leser Lyngdals Avis på nett daglig. Også de opplever en fallende tendens. Fjorårets digitale lesertall på denne tiden var på 2.217.

– Dette er svært hyggelige tall for oss. Og det er et resultat av målbevisst satsing god journalistikk, godt arbeid med nettfronten og bedre digital presentasjon over tid, sier ansvarlig redaktør, Svein Morten Havaas.

Dette er svært hyggelige tall for oss.

Leses på mobil

De aller fleste - 86,2 prosent - leser Lister24 på mobiltelefon. Det er også på mobil at det er størst digital vekst. 8.378 leser Lister24 daglig på mobil, ifølge den siste målingen. Det er en økning på 1.073 lesere - fra 7.305 på samme tid i fjor. Mobil-lesningen økte med 14,6 prosent i denne perioden.

– Dette tydeliggjør både at vi har gjort mye riktig, men også hvor fokus og videre satsing må være, sier Havaas.

Samtidig som mediehuset Lister opplever digital vekst, er kurven fallende for papirproduktet. I andre kvartal 2022 hadde Lister 5.824 daglige lesere på papir og eavis - mot 6.895 på samme tid i fjor. Denne utviklingen er også lik for de øvrige lokale mediehusene på Sørlandet.

Når man slår sammen de digitale lesertallene med tallene for papir, er fortsatt Avisen Agder størst i sør med 13.451 lesere - mot 13.672 på samme tid i fjor. Lindesnes har 12.750 daglige lesere totalt - mot 13.804 i fjor. Deretter følger mediehuset Lister med 12.256 daglige lesere - mot 12.046 i fjor.

– Veksten i digitale lesere har veid opp mot fallet i lesere på papir det siste året. Det er vi godt fornøyd med, sier redaktør Havaas.

De aller fleste - 86,2 prosent - leser Lister24 på mobiltelefon. Foto: Lars Erik Holmen Larsen

Nasjonal utvikling

Nasjonalt er den totale digitale veksten i mediebransjen på 4 prosent og mobil som kanal går frem 6 prosent fra fjerde kvartal 2021 til fjerde kvartal 2022. 81 prosent leste minst én avis digitalt eller på papir daglig i 2022. Samtidig fortsetter tilbakegangen for papiravisene, og lesing av avisenes papirutgaver går samlet sett tilbake med 6,4 prosent.

VG er fremdeles det største nyhetsnettstedet med en daglig dekning på 2 millioner personer, etterfulgt av NRK med 1,5 millioner, Dagbladet med 1,4 millioner og TV 2 med 1,1 millioner. TV 2, Dagbladet og Nettavisen øker mest i perioden, med henholdsvis 170.000, 92.000 og 31.000 digitale lesere. Aftenposten er den største papiravisen med 264.000 lesere, etterfulgt av VG med 120.000 og Klassekampen med 109.000.