Venstre frykter privatisering av strandsonen

foto
Slik kan det bli sende ut i Skomrak når utbygging av området er gjennomført. Foto: Skomrak AS