Mistanke om ruskjøring: - Utfallet kunne vært fatalt

foto