Laugerud talte om vår tro og vår trosutvikling og har selv formet emnet: «Fra barnetro til moden tro».

– Troen er ikke statisk. Vi utvikler oss gjennom livet og troen og troslivet vil også hele tiden være i utvikling. Vårt gudsbilde og våre trosliv vil formes av egen utvikling og økt innsikt og modning. Paulus sier også at vi ser stykkevis – og at vi hele tiden er på vei, sier Anders Mathias Larsen, som er talsmann for de lokale arrangørene.

TORE Laugerud er prest i stiftelsen Areopagos og er opptatt av hvordan vi møter åndelig lengsel i vår tid.

Vår tro handler om en Gud som er nær, ikke langt borte i en utilgjengelig tåke.

– Det kan handle om språket vi bruker, det kan dreie seg om hvordan vi presenterer kristen tro og praksis på en troverdig måte for åndelig søkende mennesker i vår tid. Vår tro handler om en Gud som er nær, ikke langt borte i en utilgjengelig tåke, sier Larsen.

Tore Laugerud har lang erfaring og er mye brukt som foredragsholder og forkynner.

Elise Orre synger på Huset, Feda søndag kveld. Foto: Privat

AREOPAGOS, som har sine røtter tilbake til 1920 årene, ble startet av misjonærene Karl Ludvig Reichelt og Notto Normann Thelle.

Arbeidet var konsentrert om Kina. De arbeidet særlig blant buddhister og stiftelsen het også tidligere Den Kristne Buddhistmisjon. Den evangelisk-lutherske stiftelsen Areopagos arbeider i dag i Kina og Hong Kong og har også arbeid i Norge og Danmark.

– De har en arbeidsform preget av dialog og er opptatt av hvordan vår åndelighet og vårt trosuttrykk kan være troverdig, sier Anders Mathias Larsen.

Stiftelsen gir ut bladet «Tørst» og de har de siste årene hatt seminarer i større byer under navnet «Salig er tørsten», hvor blant andre forkynneren og forfatteren Thomas Sjødin og biskop Thomas fra den koptiske kirken i Egypt har bidratt.

Navnet Areopagos er hentet fra høyden utenfor Athen der Paulus på sin andre misjonsreise holdt en av sine berømte taler.

ELISE Orre satte også sitt preg på kvelden. Hun har gjennom flere år, i ulike sammenhenger, deltatt med sin sang.