Brit Olimstad og Kristian Frestad ser fram til å jobbe sammen i kommunestyret for KrF de neste fire årene. Brit Olimstad og Kristian Frestad ser fram til å jobbe sammen i kommunestyret for KrF de neste fire årene. Foto: Lars Erik Larsen

– Vi byr på den yngste og den eldste i kommunestyret

Ordfører Per Sverre Kvinlaug er stolt over KrF-laget han har med seg i kommunestyret, som blant annet dannes av Brit Olimstad (80) og Kristian Frestad (20).

– Vi byr på den yngste og vi byr på den eldste i kommunestyret de neste fire årene. Det synes jeg er utrolig flott, fordi jeg mener det gjenspeiler velgerne når det gjelder alder, livssituasjon og kjønn, sier Kvinlaug.

Brit Olimstad er 60 år eldre enn Kristian Frestad, men stemmene deres er like mye verdt i kommunestyret i Kvinesdal de fire neste årene. Sistnevnte er debutant i kommunestyret.

– Det blir utrolig spennende. Heldigvis er jeg del av en veldig god gjeng og jeg håper å lære mye av de andre, deriblant Brit, smiler Frestad.

Det synes jeg er utrolig flott, fordi jeg mener det gjenspeiler velgerne når det gjelder alder, livssituasjon og kjønn.

– Engasjert

Olimstad og Frestad tror de har mye å lære av hverandre.

– Absolutt. Brit har en utrolig stor livserfaring og kan mye mer om helse og eldreomsorg enn hva jeg kan, sier Andreassen.

– Et ungdommelig engasjement kan vi alle lære av, sier Olimstad.

Ordføreren er klar på at begge har gode kvaliteter som vil komme partiet og kommunestyret til gode de neste fire årene.

– Kristian har gjennom flere år, både i ungdomsrådet og KrF sitt ungdomsparti vist at han er veldig engasjert og dyktig person. Brit har mye rutine og kan mye om veldig mange ting. Vi er heldige som har disse, sier han.

Per Sverre Kvinlaug og Malin Stokkeland ble formelt valgt som ordfører og varaordfører for de neste fire årene onsdag. Foto: Lars Erik Larsen

Takket for tilliten

Per Sverre Kvinlaug ble formelt valgt som ordfører på onsdagens kommunestyremøte. Han skal lede Kvinesdal sammen med Malin Stokkeland (Sp) som varaordfører de neste fire årene. Kvinlaug sier til Lister at han er minst like motivert foran denne perioden som ordfører som forrige.

– Absolutt. Det skyldes i stor grad den tilliten som velgerne har gitt meg. Det setter jeg stor pris og jeg må bare få takke alle sammen, sier han og fortsetter:

– Jeg skal gjøre alt jeg kan for å vise meg tilliten verdig. Heldigvis har jeg med meg en utrolig dyktig gjeng i kommunestyret de neste fire årene.

Utvalgene

På onsdagens kommunestyremøte var det også valg til de ulike utvalgene i kommunen. Formannskapet skal ledes ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF). Han får med seg partikollega Judith Kvelland Rogstad, Lena Rannestad Kloster (H), Per Erik Røgenes (H), Odd Omland (Ap), Malin Stokkeland (Sp) og Linn Anita Reppen Egeland (Frp). Varaordfører Stokkeland blir nestleder.

Drifts- og tjenesteutvalg skal ledes av Ronny Nielsen (H). Nestleder blir Catrine V. Rafoss Aagedal (KrF). Joakim Svindland (KrF), Caroline Høiland (Sp), Sven Tommy Træland Grøtteland (Sp), Bente Ingebrigtsen (Ap) og Runar Nilsen (Frp) blir også faste medlemmer av dette utvalget.

Forvaltningsutvalget skal bestå av Knut Petter Netland (KrF), Brit Olimbstad (Krf), Sigmund Oksefjell (H), Elisabeth Jerdal (Sp), Glenn Ivar Knabenes (H), Ahmed Lindov (Ap), Kjell Inge Hunsbedt (Frp).

Leder av dette utvalget blir Sigmund Oksefjell. Rolf Terje Klungland (Ap) får oppgaven med å lede kontrollutvalget. Han får med seg partikollega Aud Tonje Brogeland, Aud Røyland (Frp) og Ola Hobbesland (Sp).

Lena Rannestad Kloster fikk blomster for innsatsen som varaordfører de siste fire årene. Foto: Lars Erik Larsen