Aksjonister på plass. Aksjonister på plass. Foto: Naturvernforbundet

– Vi har en sterk juridisk sak

Protestantene bak Motvind Norge har satt opp vaktpost, blokkert for anleggsarbeidere, og planlegger videre aksjon for å hindre arbeidet av Buheii vindkraftverk.

Siden søndag har protestorganisasjonen Motvind hatt vaktpost i Kvinesdal kommune, der Buheii vindkraftverk skal bygges.

Bakgrunnen er at Motvind-organisasjonen mener at den planlagte vindparken er ulovlig.

– Saken er ikke ferdig behandlet i departementet, men de har likevel sagt at arbeidet kan gå i gang. De har gitt en midlertidig dispensasjon til å lage tilgangsvei opp i planområdet, på tross av at klagefristen ikke er over. Vi mener derfor at dispensasjonen er ugyldig, forklarer kampanjeleder i Motvind Norge, Jan Helge Vassbø.

Carl Omlie forteller at de har tenkt mye gjennom natta på videre fremgangsmåter i aksjonen. Dette bildet ble tatt tirsdag da politiet forhindret aksjonen fra å fortsette. Foto: Motvind Norge

Stoppet av politiet

Tirsdag sperret derfor aksjonistene veien med kjetting, for å hindre anleggsarbeiderne slik at de ble nødt til å snu. Aksjonen ble etter hvert stoppet av politiet.

– Vi har sittet oppe ganske lenge i natt og diskutert hva vi skal gjøre videre, forteller Carl Omlie fra Tonstad.

Han er en av aksjonistene i Motvind Norge. Hver dag denne uken har han pendlet frem og tilbake til vaktposten i Kvinesdal.

Onsdag fikk protestorganisasjonen Motvind Norge et pålegg fra juristen i politidistriktet om å holde seg to kilometer unna aksjonsstedet i 24 timer.

– Vi er uenige i vedtaket, men respekterer politiet og forholder oss til det. Så i dag gjør vi ingenting, og vi stopper heller ingen. Men klokken 18 i kveld har de 24 timene gått, og da er vi på plass igjen på vaktposten. I morgen kommer vi til å forhindre anleggsarbeiderne, forteller kampanjelederen til avisen Lister.

Rettslig prosess

De har bedt om å få pålegget skriftlig for å ta det videre.

– Vi vil ha det skriftlig for ordens skyld, slik at vi kan sjekke med vår jurist. Vår påstand er at det er ulovlig i forhold til norsk lov, sier Vassbø.

De mener at konsesjonen bryter med naturmangfoldloven.

– Vi har en sterk juridisk sak. Jeg har ingen tillit til landets regjering om å mestre norske lover i vindkraftsaker. Men når myndighetene gjør noe ulovlig, kan vi ta dem til rettsapparatet. Vi har tatt ut seks stevninger i vindkraftanlegg, hvor vi påstår at de (regjeringen, journ.anm) mangler hjemmel for å gi dispensasjon. Vi mener at konsensjonen er ugyldig, og Knaben er en av de groveste sakene i forhold til naturmangfoldloven. Her er det rikt dyreliv, og det er en del av villreimrådet. Det er store verdier, og stedet har stor betydning for de som bor der. Akkurat der de jobber nå er det kongeørn rett i nærheten. Det er et par, og de har tre reir som de veksler mellom, forteller Vassbø.

Han påpeker at de kommer til å holde posisjon ved vaktposten sin på ubestemt tid frem til anleggsarbeiderne stopper arbeidet der.

Aksjonister på plass. Foto: Naturvernforbundet
Fra arbeidet på Knaben. Foto: Naturvernforbundet

Uerstattelig

Et av tiltakene motstanderne av vindkraftverket har gjort, er å henvende seg til alle stortingsrepresentantene i Agder. Der anmoder Naturvernforbundet at vindkraftindustrien må stoppe før uerstattelig villmarksnatur forsvinner.

– Nå pusher vindkraftindustrien på og fortsetter som før med sine planer. Vi registrerer en forsert framdrift i de konsesjonsgitte verkene for å komme inn under ordningen med el-sertifikatene fram til 2022. Arbeidene er i gang i Kvinesdal, nær Knaben med Buheii vindkraftverk, og det er organisert motstand som har stoppet arbeidene der, formidler fylkesleder Peder Johan Pedersen i Naturvernforbundet.

De reagerer på at arbeidet ved Buheii vindkraftverk ikke venter på behandlingen av innsendte klager til Olje- og energidepartementet.

Avisen E24 har vært i kontakt med byggherre på Buheii, Leon Notkevich. Han ønsker imidlertid ikke å kommentere saken, men viser til en uttalelse fra Green Investment Group. Det fremkommer det at Buheii vindkraftverk er kjøpt opp av det britiske selskapet. Grunnarbeidet er ventet oppstart de kommende ukene, med ett års varighet.

Her er arbeidet i gang. Foto: Naturvernforbundet